Uncategorized

İmar Barışı

İMAR BARIŞI NEDİR? -İmar barışı en basit tanımıyla ruhsata ve imar planına aykırı yapıların Yapı Kayıt Belgesi alarak yasallık kazanması ve kayıt altına alınmasıdır. İMAR BARIŞI HANGİ YAPILARI KAPSAR? -Ruhsatsız, kaçak, imara aykırı ya da ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen tüm yapılar imar barışı kapsamına girer. – 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış olan yapıları kapsamaktadır. İMAR […]

İmar Barışı Read More »

22 a kadastro çalışması

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesinde de daha önce kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamayacağı belirtilmiştir. Genel kural bu olmakla beraber; aynı maddenin devamında tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe

22 a kadastro çalışması Read More »

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALLARI-Gaziantep Harita | Mühendislik

Jeodezi: Jeodezi Anabilim Dalı, yerin şekil, büyüklük ve gravite alanlarının zamana bağlı olarak değişimlerini inceleyerek bunları üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlamaktadır. Yerin çekim alanlarının ve şeklinin belirlenmesinin yanısıra yerkabuğundaki değişimler incelenerek jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılacak veriler üretilir. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün bir sistemde belirlenerek farklı amaçlar için verilerin toplandığı Jeodezi Anabilim Dalında

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALLARI-Gaziantep Harita | Mühendislik Read More »

HARİTALAR NASIL YAPILIR?-Gaziantep Harita | Mühendislik

Harita deyince genellikle okul duvarlarına asılan Türkiye, Dünya Haritaları, ya da karayolları haritaları akla gelir. Harita mühendislerinin çalışma alanlarının yoğunluğunu proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturur. Bu haritaların yapılabilmesi için önce yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur. Bu noktalarda yüksek duyarlıklı jeodezi aletleri ile açılar ve uzaklıklar ölçülür. Daha sonra bir dizi bilimsel hesaplarla

HARİTALAR NASIL YAPILIR?-Gaziantep Harita | Mühendislik Read More »

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ İŞ ALANLARI NELERDİR?-Gaziantep Harita | Mühendislik

Belediyeler Tapu ve Kadastro Gn. Md. Devlet Su İşleri Gn. Md. İller Bankası Gn. Md. Karayolları Gn. Md. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Köy Hizmetleri Gn. Md. TKİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Üniversiteler Özel Sektör

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ İŞ ALANLARI NELERDİR?-Gaziantep Harita | Mühendislik Read More »

Harita Mühendisi Ne İş Yapar?-Gaziantep Harita | Mühendislik

Harita Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Yerküreyi anlamak, planlamak, düzenlemek ve yönetmek amacıyla modern teknolojiden istifade ederek mekansal teknikleri geliştirmek ve kullanımını sağlamak, Mühendislik projeleri için büyük, orta ve küçük ölçekli dijital ve basılı, topografik veya tematik haritaların üretimini yapmak, Otoyol, köprü ve baraj gibi büyük ölçekli projelerde zemin etüdü ve benzeri

Harita Mühendisi Ne İş Yapar?-Gaziantep Harita | Mühendislik Read More »

İmar Uygulaması Nedir?-Gaziantep Harita | Mühendislik

İMAR UYGULAMASI NEDİR? Yerleşim alanları içindeki tüm yapılaşma ve arazi kullanımına ait tüm kararların, çevre, sağlık, ekonomi ve planlama kriterleri çerçevesinde düzenlenip uygulama düzeninin yapılması ve yerleşim kararlarının nasıl olacağına karar vermek gerekmektedir. Bu amaç ile belediye ve valilik tarafından uzman kişiler eşliğinde yapılan tüm planlama faaliyeti ve bunun sonuçları imar uygulaması olarak değerlendirilir. İmar

İmar Uygulaması Nedir?-Gaziantep Harita | Mühendislik Read More »

Arazi ve Arsa Düzenlemesi nedir?-Gaziantep Harita | Mühendislik

Arazi ve Arsa Düzenlemesi Arazi ve arsa düzenlemesi, bir alana ilişkin imar planının uygulanması amacıyla, bu plan kapsamındaki taşınmazların, mülkiyet durumlarına bakılmaksızın ve maliklerin muvafakati aranmaksızın birleştirilmesi (hamur edilmesi) ve planın gerektirdiği kamusal hizmet alanlarının oluşturulması amacıyla gerekli kesintilerin (DOP, KOP ve kamulaştırılacak alanlar) yapılması sonrasında eski taşınmaz sahiplerine yeniden dağıtılmasına yönelik bir süreçtir Bu

Arazi ve Arsa Düzenlemesi nedir?-Gaziantep Harita | Mühendislik Read More »

WhatsApp
Merhaba; İkap Harita ve Mühendislik olarak sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button