22 a kadastro çalışması

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesinde de daha önce kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamayacağı belirtilmiştir. Genel kural bu olmakla beraber; aynı maddenin devamında tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde, yeniden kadastro yapılabileceği öngörülmüştür. Bir taşınmazın beyanlar hanesinde “3402 S.Y. nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili” açıklamasıyla birlikte tarih bilgisi de yer almaktaysa; o taşınmaz bakımından kadastro yenilemesi yapıldığı anlaşılır.

Yenileme Kadastrosu, önceki kadastro ile belirlenmiş mülkiyet ve geometrik durumu hükümsüz kılan yeni bir kadastro çalışması değil; mümkün olduğu kadar aslına sadık kalınarak onun eksikliklerini tamamlayan sınırlarında ve yüzölçümlerinde görülen yanlışlıkları düzelten, bir önceki kadastroya ek işlemdir. Yani yenileme kadastrosu sadece teknik çalışmaları kapsar, mülkiyete ilişkin haklar inceleme kapsamında değildir. Bununla birlikte, yenileme kadastrosundan sonra taşınmazda sınır ve yüzölçümü değişiklikleri olabilir. Örneğin 10 dönümlük taşınmazın yüzölçümü yenileme kadastrosundan sonra 7 dönüme düşmüş olabilir. Bu gibi durumlarda taşınmaz sahipleri hukuki yollara başvurarak hakkını arayabilir. Ancak izlenecek hukuki yol bakımından, taşınmazın kadastro yenileme çalışmaları yapılmadan önce mi yoksa sonra mı satın alındığı, yüzölçümünün gerçekte daha az olduğunun bilinip bilinmediği veya en azından bilebilecek durumda olunup olunmadığı, şayet taşınmaz kadastro yenileme çalışmasından sonra satın alınmışsa tapu kaydındaki beyanlar hanesinde bu hususta şerhin düşülüp düşülmediği, yapılan yenileme çalışması sonucunda, itiraz edenin taşınmazı aleyhine yüzölçümü artan ya da lehine ortak sınır değiştirilen taşınmazların bulunup bulunmadığına göre karar verilmesi gerekecektir. Bu hususta yapılacak araştırma ve inceleme sağlıklı olmazsa, hukuken istenilen sonuca ulaşılması da gecikecek; hatta hak kaybına uğranabilecektir.

GAZİANTEP HARİTA | MÜHENDİSLİK

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp
Merhaba; İkap Harita ve Mühendislik olarak sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button