İçeriğe geç
Anasayfa » Blog » İmar Barışı

İmar Barışı

  İMAR BARIŞI NEDİR?

  -İmar barışı en basit tanımıyla ruhsata ve imar planına aykırı yapıların Yapı Kayıt Belgesi alarak yasallık kazanması ve kayıt altına alınmasıdır.

  İMAR BARIŞI HANGİ YAPILARI KAPSAR?

  -Ruhsatsız, kaçak, imara aykırı ya da ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen tüm yapılar imar barışı kapsamına girer.

  – 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış olan yapıları kapsamaktadır.

  İMAR BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANAMAZ?

  -Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar

  -Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar

  -3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar

  YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

  -İmar Barışında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

  -Başvurular 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

  – Yapı kayıt belgesinin hesaplanan bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

  – Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.

  -İmar Kanunu’na göre yapı kayıt belgesi alınmadan önce yazılmış para cezası ve yıkım kararları iptal edilecektir.

  -Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

  -Çok malikli yapılarda bir kişinin tüm bina için başvurusu yeterli olacaktır.

  -Bloklu yapılarda her blok için ayrı ayrı başvurulması gerekmektedir.

  -İskanlı binalarda iskan dışı alanlar için Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecektir.

  -Ödenecek tutar arsa rayiç değeri ve yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticaride % 5’i olacak şekilde belirlenir.

  -Ödemede taksitlendirme yapılamamaktadır.

  – Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilebilecektir.

  – Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra talep eden yapı malikleri tapuya müracaat ettikten sonra yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ek harç ödeyerek, cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş yapabilecek.

  – Yapı Kayıt Belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir.

  – Kat mülkiyetine geçiş işlemleri için tam muvafakat gerekmektedir. Yapıya sahip tüm malikler muvafakat vermek zorundadır.

  İKAP HARİTA OLARAK İMAR BARIŞINDA NELER YAPIYORUZ???

  -Başlangıçta malik kişinin mağduriyet yaşamaması için yapının İlgili Belediye ve Tapu Müdürlüğünden imar ve mülkiyet durumunun incelenerek imar barışı kapsamına girip girmediğinin tespitini yapıyoruz.

  – İmar barışı kapsamında çıkarılacak yasadan faydalanması için bir sorun tespit edilmediyse ilgili yapının tarafımızca ölçülerek arsa alanının, toplam yapı alanının, yapının taban alanının tespiti yapılmaktadır.

  -İlgili Belediyeden Arsa Rayiç Değer tespiti yapılır.

  -Yapı Kayıt Belgesi için yapılan ölçüm neticesinde E-Devlet Üzerinden bilgiler girilerek başvuru yapılır.

  -Başvuru neticesinde Yapı Kayıt Belgesi için çıkan harç malikler tarafından ödenecektir.

  -Mimarımız ile birlikte ilgili yapıya proje ve yönetim planı hazırlanmaktadır.

  -Hazırlayacağımız zemin tespit tutanağının Kadastro Müdürlüğünce kontrolü yapılıp onaylatılır ve mimarımızın hazırladığı proje ve yönetim planı ile tapuya müracaat edilir.

  -Başvuru neticesinde başlangıçta ödenen harç miktarı ek olarak tekrar tapuya ödenecek.

  -Son aşamada maliklere Kat Mülkiyeti tapuları teslim edilir.

  DİKKAT: İMAR BARIŞINDAN FAYDALANAMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN ŞU AN MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN YENİ BİR İMAR BARIŞI TASLAĞI HAZIRLANMAKTADIR. GELİŞMELER OLDUKÇA SİTEMİZ ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRMELER YAPILACAKTIR.

  WhatsApp
  Merhaba; İkap Harita ve Mühendislik olarak sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?
  Call Now Button