ikap harita

harita & mühendislik

VERDİĞİMİZ HİZMET ALANLARI

APLİKASYON

Aplikasyon (yer tespiti), taşınmazın tescilli haritasındaki parsel köşe koordinatlarının zemin üzerinde yerinin belirtilmesi işlemidir.

 
 

TEVHİD

Logolar, ürünler ve daha fazlası. Herkes güzel grafikler oluşturabilir. Unutulmaz olanları yaratmanın daha iyi olduğunu düşünüyoruz.

İFRAZ

 Bu işlemin imar yönetmeliğine uygunluğu işlem yapılan parselin bulunduğu konuma göre belediye veya  il özel idaresi kurulu kararına bağlanır.

 
 

KÜBAJ

Çeşitli ölçüm cihazları ve bilgisayar programları yardımıyla sıkışma, kabarma, depo işlemleri göz önünde tutularak yapılan toprak hesabıdır. Diğer bir anlam olarak, bir malzemenin hacmini hesaplama işlemidir.

ARAZİ TESPİTİ

Kadastro işlerinden kaynaklanan sorunlar, şahısların haksız işgalleri sonucu ortaya çıkan problemler, alım-satım öncesi yer tespiti gibi konular arazi ölçümü işleridir. Sorunlu sorunsuz arazi sınırlarının belirlenmesi çok çeşitli sebeplerden ortaya çıkmaktadır.

 

İMAR BARIŞI

İmarsız yapıların kayıt altına alınma işlemi. İskansız(oturum izni alınmamış) binanız ve ya dairenize tapu alınabilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam dahilindedir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Cins değişikliği işlemi Tapu Kadastro Genle Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2010/4 sayılı “Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge”  ‘nin 24. maddesi doğrultusunda yapılmaktadır. 

VAZİYET PLANI

İnşaat alanında bulunan tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalardır.
Vaziyet planında bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları gibi özellikler belirtilir.

HUKUKİ DESTEK

Teknik hizmetlerimizin yani sıra taşınmazınız hakkında ortaya çıkabilecek hukuki destek ve davalarınızda alanında uzman ekibi ile hizmet veren partner ofisimiz Akıllar Avukatlık Ofisi ile yardım sağlamaktayız.

PARSELASYON

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir. Bunun amacı, kentleşmenin düzenli bir biçimde gelişmesini sağlamaktır. Herhangi bir arsanın yapılaşmasına temel oluşturur. Parselasyon planları, imar planlarına dayanarak yapılmaktadır.

YOLA TERK

Yola terk işlemi; imar planlarının uygulanması esnasında mal sahiplerinin gayrimenkullerinin tamamını ya da bir kısmını kamuya terk etmesidir. Kamuya terk olarak da adlandırılan bu işlem, imar planları çerçevesinde park, yeşil alan, oyun alanı gibi tesislerin kurulumu için yapılır.

YOLDAN İHDAS

İhdas, bir yolun kapanması sebebiyle oluşan taşınmaz malın, düzenlenecek haritaya göre yoldan ayrılmasını ifade eder.

ŞANTİYE HİZMETLERİ

Bir projede yer alan kolon, döşeme vb gibi yapı elemanlarının, inşaatın konumlandığı arsanın noktalarının tespitidir.

PLANKOTE

Arazinin belli mesafe aralıklarıyla, kotlarının alınması hesaplanması ve uygun ölçekte çizilmesi işlemi.

AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ

Arazinin jeopolitik konumu baz alınarak üzerine dikilecek ağaçların yön, aralık ve mesafelerinin projelendirilerek arazide işaretlenmesidir.

DURUM HARİTASI

Mekânsal düzenlemelere altlık olmak, kent ve kasaba yönetiminde kullanmak amacı ile yapılan harita.

NUMARATAJ KROKİSİ

İlgili belediyenin numarataj servisinin talep ettiği parsel ve üzerindeki yapının işlendiği evraktır.

Bizimle İletişime Geçin

İmar barışı, arazi tespiti, ağaçlandırma projeleri ve benzeri konularla ilgili

bizimle iletişime geçebilirsiniz

WhatsApp
Merhaba; İkap Harita ve Mühendislik olarak sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button